تاریخ انتشار:: 1392/07/27 - 20:41
کد گالری: 637


مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست

مراسم معارفه دکتر مهناز مظاهری به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و دکتر فرهنگ قصریانی به عنوان مدیرکل جدید دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دکتر معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری برگزار شد.
قبلی
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست
مراسم معارفه معاون و مدیرکل جدید سازمان محیط زیست


به اشتراک بگذارید:

نظرات (1)
 At last, sooemne who comes to the heart of it all
شناسه: 985
Manish
19 آبان 1392 ساعت 16:40
0
0
ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:* 
پست الکترونیکی:* 
متن نظر: * 
کد امنیتی:* 

  
آخرین اخبار خانه عکس