آیا هشت‌پا خواب می‌بیند؟

آیا هشت‌پا خواب می‌بیند؟

هشت‌پا یا اختاپوس یک جانور آبزی از رده سرپایان است که در بخش‌های گوناگونی از اقیانوس‌های جهان، به‌ویژه در آب‌سنگ‌های مرجانی زندگی می‌کند.


آخرین مطالب  اسناد