لزوم همگامی صنایع و پالایشگاه‌ها در کاهش آلاینده‌های جوی

لزوم همگامی صنایع و پالایشگاه‌ها در کاهش آلاینده‌های جوی

این سفر به منظور بازدید از تصفیه‌خانه‌های پالایشگاه‌ها، فلرهای نفتی و گاز ترش پالایشگاه بیدبلند انجام شده است؛ این پروژه یکی از پروژه‌های بزرگ ایران در بحث حفاظت محیط زیست است.


آخرین مطالب  اسناد