ساختمان های بلند، نفس ها را بریده اند

ساختمان های بلند، نفس ها را بریده اند

کارشناسان محیط زیست می گویند غول های فلزی منطقه 22 تهران بر اساس روندی غیرقانونی برپا شده اند که نتیجه آن بسته شدن کریدور هوای تهران و افزایش آلودگی ها در این کلان شهر است

تا پایانِ گَلهء غزال ها چیزی نمانده است

تا پایانِ گَلهء غزال ها چیزی نمانده است

طی 50سال گذشته بی توجهی و قدر ناشناسی ما باعث شده تا به مرحله ای برسیم که امسال روز جهانی حیات وحش را در حالی برگزار می کنیم که بخش قابل توجهی از ذخایر ژنتیکی علفخواران شاخص استان را از دست داده ایم


آخرین مطالب  مقالات