تا پایانِ گَلهء غزال ها چیزی نمانده است

تا پایانِ گَلهء غزال ها چیزی نمانده است

طی 50سال گذشته بی توجهی و قدر ناشناسی ما باعث شده تا به مرحله ای برسیم که امسال روز جهانی حیات وحش را در حالی برگزار می کنیم که بخش قابل توجهی از ذخایر ژنتیکی علفخواران شاخص استان را از دست داده ایم


آخرین مطالب  مقالات