برترین عکس های هفته

برترین عکس های هفته

این هفته عکس هایی از کارزار گوجه فرنگی در اسپانیا تا آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون را انتخاب کرده ایم.

حیواناتی که با آن‌ها زیسته‌ایم

حیواناتی که با آن‌ها زیسته‌ایم

هزاران سال است که انسان‌ها و حیوانات با هم زندگی کرده‌اند و بین آنها "نیاز متقابل" شکل گرفته است.