تاریخ انتشار:: 1392/07/22 - 23:26
کد گالری: 619


سفر ابتکار به اراک

دکتر معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه 22 مهر ماه برای بررسی نشکلات زیست محیطی استان مرکزی راهی اراک شد.
قبلی
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
اسماعیل کهرم
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک
سفر ابتکار به اراک


به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:* 
پست الکترونیکی:* 
متن نظر: * 
کد امنیتی:* 

  
آخرین اخبار خانه عکس