تاریخ انتشار:: 1398/06/09 - 12:28
کد گالری: 4780


۹ شهریور؛ روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

۹ شهریور روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نام گرفته است.
قبلی
«دلبر» یوزپلنگ ماده ای است که در زمان تولگی توسط سگ‌های گله یک چوپان افغان در بهار سال ۱۳۹۰ در منطقه توران به دام افتاد.پس از مدتی چوپان دیگری به نام علی توله را از چوپان افغان‌ می‌گیرد و به پاسگاه محیط‌بانی تجور تحویل می دهد. از «دلبر» مدتی در پارک ملی توران نگهداری شده و سرانجام در آذر ماه سال ۹۳ به تهران منتقل می شود
«کوشکی» یوزپلنگ نری است که در سال ۱۳۸۶ زمانی که توله چند ماهه‌ای بود توسط یکی از دوستداران حیات‌وحش به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل داده شد. نام این یوزپلنگ نر برگرفته از فامیل فردی است که وی را به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل داد. آقای کوشکی این توله را از یکی از چوپانان بومی منطقه میاندشت گرفته بودند که به دلیل ناآگاهی توله را از مادر جدا کرده بود.
«کوشکی» یوزپلنگ نری است که در سال ۱۳۸۶ زمانی که توله چند ماهه‌ای بود توسط یکی از دوستداران حیات‌وحش به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل داده شد. نام این یوزپلنگ نر برگرفته از فامیل فردی است که وی را به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل داد. آقای کوشکی این توله را از یکی از چوپانان بومی منطقه میاندشت گرفته بودند که به دلیل ناآگاهی توله را از مادر جدا کرده بود.
«کوشکی» و «دلبر» از سال ۱۳۹۳ در مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی در پارک پردیسان نگهداری می شوند.
«کوشکی» و «دلبر» از سال ۱۳۹۳ در مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی در پارک پردیسان نگهداری می شوند.
«دلبر» یوزپلنگ ماده ای است که در زمان تولگی توسط سگ‌های گله یک چوپان افغان در بهار سال ۱۳۹۰ در منطقه توران به دام افتاد.پس از مدتی چوپان دیگری به نام علی توله را از چوپان افغان‌ می‌گیرد و به پاسگاه محیط‌بانی تجور تحویل می دهد. از «دلبر» مدتی در پارک ملی توران نگهداری شده و سرانجام در آذر ماه سال ۹۳ به تهران منتقل می شود
«دلبر» یوزپلنگ ماده ای است که در زمان تولگی توسط سگ‌های گله یک چوپان افغان در بهار سال ۱۳۹۰ در منطقه توران به دام افتاد.پس از مدتی چوپان دیگری به نام علی توله را از چوپان افغان‌ می‌گیرد و به پاسگاه محیط‌بانی تجور تحویل می دهد. از «دلبر» مدتی در پارک ملی توران نگهداری شده و سرانجام در آذر ماه سال ۹۳ به تهران منتقل می شود
«کوشکی» یوزپلنگ نری است که در سال ۱۳۸۶ زمانی که توله چند ماهه‌ای بود توسط یکی از دوستداران حیات‌وحش به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل داده شد. نام این یوزپلنگ نر برگرفته از فامیل فردی است که وی را به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل داد. آقای کوشکی این توله را از یکی از چوپانان بومی منطقه میاندشت گرفته بودند که به دلیل ناآگاهی توله را از مادر جدا کرده بود.
«کوشکی» و «دلبر» از سال ۱۳۹۳ در مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی در پارک پردیسان نگهداری می شوند.
«دلبر» یوزپلنگ ماده ای است که در زمان تولگی توسط سگ‌های گله یک چوپان افغان در بهار سال ۱۳۹۰ در منطقه توران به دام افتاد.پس از مدتی چوپان دیگری به نام علی توله را از چوپان افغان‌ می‌گیرد و به پاسگاه محیط‌بانی تجور تحویل می دهد. از «دلبر» مدتی در پارک ملی توران نگهداری شده و سرانجام در آذر ماه سال ۹۳ به تهران منتقل می شود
«ایران» یوزپلنگ ماده ای است که در هشت ماهگی (دی ماه سال ۱۳۹۶) با تمهیدات یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و پلیس امنیت از یک باند بزرگ قاچاق حیات وحش کشور ضبط و سپس به مرکز تحقیقات و نگهداری یوزپلنگ آسیایی واقع در پارک پردیسان تهران منتقل شد.
«ایران» یوزپلنگ ماده ای است که در هشت ماهگی (دی ماه سال ۱۳۹۶) با تمهیدات یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و پلیس امنیت از یک باند بزرگ قاچاق حیات وحش کشور ضبط و سپس به مرکز تحقیقات و نگهداری یوزپلنگ آسیایی واقع در پارک پردیسان تهران منتقل شد.
«کوشکی» و «دلبر» از سال ۱۳۹۳ در مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی در پارک پردیسان نگهداری می شوند.
«ایران» یوزپلنگ ماده ای است که در هشت ماهگی (دی ماه سال ۱۳۹۶) با تمهیدات یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و پلیس امنیت از یک باند بزرگ قاچاق حیات وحش کشور ضبط و سپس به مرکز تحقیقات و نگهداری یوزپلنگ آسیایی واقع در پارک پردیسان تهران منتقل شد.
«کوشکی» و «دلبر» از سال ۱۳۹۳ در مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی در پارک پردیسان نگهداری می شوند.

 ۹ شهریور روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نام گرفته است.به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،
این نامگذاری به پیشنهاد جمعی از کارشناسان حیات وحش در سال ۱۳۸۶ انجام شده است. مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی اکنون پذیرای ۲ ماده یوز به نام‌های «دلبر» و «ایران» و یک یوز نر به نام «کوشکی» است.کارشناسان این مرکز از آذرماه سال ۱۳۹۳ تاکنون در تلاشند تا با به وجود آوردن یک مکان تحقیقاتی دانش تجربی به خصوص بخش رفتارشناسی یوزها را ارتقاء دهند.در ضمن موضوعاتی نظیر ارزش‌های آموزشی، حفظ ذخیره ژنتیکی و شناخت بیماری‌های تنها یوزهای آسیایی در سراسر دنیا که در اسارت هستند، نیز بسیار مهم و مورد تاکید کارشناسان محیط زیست است. منبع: ایرنا/ عکاس نازنین کاظمی نوا


به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:* 
پست الکترونیکی:* 
متن نظر: * 
کد امنیتی:* 

  
آخرین اخبار خانه عکس