سطح تراز آب دریاچه ارومیه
نتایج  1  تا  3  از  3  مورد 
جدیدترین تصاویر ماهواره ای از دریاچه ارومیه نشان داد:

افزایش ۶۰ سانتیمتری تراز آبی دریاچه ارومیه