هوای پاک
نتایج  1  تا  10  از  41  مورد 
رفیعی:

از ابتدای تشکیل سازمان محیط زیست یک متخصص محیط زیست در راس آن نبوده است

حدادعادل: مسأله محیط زیست در دنیا یک دغدغه جهانی شده است