سازمان غذا و دارو
نتایج  1  تا  2  از  2  مورد 
معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو:

شایعه سرطان زایی خیاردرختی و گوجه فرنگی بی اساس است