محمد حقانی
نتایج  1  تا  5  از  5  مورد 

تهران نیازمند احیای تنفسی است

کنترل انبوه آلاینده‌های تهران 10 سال طول می‌کشد
رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد

آلوده کنندگان هوا مجرم‏اند / آلودگی هوای تهران به نقطه بحرانی رسیده است

انتقاد شدید رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از خودروسازان:

حقانی: مهمترین مصلحت ملی جلوگیری از آلودگی هواست

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران:

نمایشگاه محیط زیست ابزاری مهم برای فرهنگ‌سازی است