شورای شهر
نتایج  1  تا  4  از  4  مورد 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه امروز شورای شهر:

تهران سال 95، تنها 95 روز آلوده داشت

تهران نیازمند احیای تنفسی است

کنترل انبوه آلاینده‌های تهران 10 سال طول می‌کشد