خودروهای فرسوده
نتایج  1  تا  3  از  3  مورد 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد:

آلودگی هوا دغدغه اصلی مجلس و دولت است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد:

تأثیرخروج خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی هوا