حمید چیت چیان
نتایج  1  تا  6  از  6  مورد 

برای مدیریت مصرف آب باید هزینه کنیم

کوروش هم خشکسالی را پیشگویی کرده بود
وزیر نیرو:

کاهش 16 درصدی ذخایر سدهای اطراف تهران

۹۲ درصد آب کشور در کشاورزی مصرف می‌شود
از آب آشامیدنی200 تومانی تا پیامک رای اعتماد به وزیر نیرو

آخرین تصمیمات اولین جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه با حضور ابتکار