کد مطلب: 22580
  تاریخ انتشار:  1401/11/11 - 15:42


وضعیت تاب آوری اکولوژیک شهر تهران چگونه است؟

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اجرای پروژه ارزیابی تاب‌آوری اکولوژیک شهر تهران گفت: مناطق٢٢ و ١ بالاترین و مناطق مرکزی (١٢، ١٠، ١١ و ٧) پایینترین تاب‌آوری اکولوژیک را دارند.

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اجرای پروژه ارزیابی تاب‌آوری اکولوژیک شهر تهران گفت: مناطق٢٢ و ١ بالاترین و مناطق مرکزی (١٢، ١٠، ١١ و ٧) پایینترین تاب‌آوری اکولوژیک را دارند.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، حلیا سادات حسینی با اشاره به اجرای پروژه ارزیابی تاب‌آوری اکولوژیک شهر تهران هدف از تعریف این پروژه را ارزیابی میزان تاب‌آوری اکولوژیک شهری تهران در مقیاس مناطق ٢٢ گانه شهرداری وحومه شهری و قرارگیری نتایج آن در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت شهر در شهرداری تهران ذکر کرد.
 
 وی با بیان اینکه ارزیابی میزان تاب‌آوری اکولوژیک شهر تهران با الگوی ارتباطی که با تاب‌آوری نهادی، اجتماعی و اقتصادی شهر دارد، یک گام بسیار مهم برای بازسازی و بهبود کیفیت محیطی و بستر اکولوژیک شهری تهران است، گفت: میزان تاب‌آوری اکولوژیک شهر تهران وابسته به الگوی رشد شهری، جمعیت‌پذیری و توزیع خدمات و زیرساخت‌های فعالیتی و مدیریتی است.  
 
حسینی تصریح کرد: با تحلیل وضع موجود شهر تهران از دو بعد منابع و وضعیت محیطی (منابع آب، شرایط اقلیمی، پوشش و کاربری زمین) و وضعیت فیزیکی و کالبدی شهر (تراکم ساختمانی، بارگذاری جمعیتی، زیرساخت‌های سبزشهری و شبکه راه‌ها) خدمات اکوسیستم شهری تهران محاسبه شد. در محاسبه خدمات اکوسیستم شهری تهران که برای نخستین بار در کل کشور انجام می‌شود، با مرور روش‌ها و مدل‌های مختلف در سطح جهانی مدل InVEST انتخاب شد که به‌نوعی جامع‌ترین و دقیق‌ترین روش محاسبه در بین تمام روشهای مورد استفاده بود.

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: ۲۵ لایه اطلاعات مکانی، معرفی هفت شاخص و دو جنبه خدمات وقابلیت اکولوژیک و خطرخیزی و ریسک محیطی در محاسبه و منطقه‌بندی وضعیت تاب‌آوری شهری تهران استفاده شد که بر پایه نتایج به دست آمده فقط ۶.۶ درصد از شهر و حومه آن دارای تاب‌آوری مطلوب است و بیش از ۴۲درصد از محدوده شهر و حومه آن با تاب‌آوری بسیار پایین و کم مشخص شده‌اند.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛ سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار خاطرنشان گرد: مؤثرترین عوامل در کاهش میزان تابآوری شهری تهران، تخریب زیستگاه و پایین بودن تنوع زیستی، ظرفیت پایین در پویایی هوا و ضعف تهویه طبیعی هوا، کمبود زیرساخت‌های سبز، کمبود آب، تغییر و تبدیل شدید کاربری وپوشش زمین است. به واسطه این پروژه نقشه و خروجی‌های ارزشمندی شامل نقشه جزیره گرمای شهری تهران، نقشه شاخص بار گرمایی محیطی شهر تهران، نقشه درصد نفوذپذیری سطوح شهری تهران و حومه، نقشه مقادیر انتشار سالانه ذرات معلق، نقشه شاخص ریسک طبیعی ناشی از عوامل بیوفیزیکی، نقشه جنبه قابلیت‌ها و خدمات محیطی منابع اکولوژیک شهر و حومه تهران و نقشه طبقه‌بندی میزان تاب‌آوری اکولوژیک شهر و حومه تهران تهیه شده که امید است مدیریت شهری در طرح‌های توسعه آتی شهر تهران از این اطلاعات بهره‌گیری کند و گام مهمی رابرای ارتقای وضعیت تاب‌آوری اکولوژیک شهری و بهبود کیفیت زیست شهری بردارد.

انتهای پیام

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:* 
پست الکترونیکی:* 
متن نظر: * 
کد امنیتی:* 

  
آخرین اخبار محیط زیست شهری