شهر ساحلی سانیای چین برای جذب گردشگر جا پای دبی می‌گذارد

شهر ساحلی سانیای چین برای جذب گردشگر جا پای دبی می‌گذارد

سانیا در جنوبی‌ترین بخش جزیره هاینان چین در سال‌های اخیر به یکی از جاذبه‌های گردشگری این کشور تبدیل شده است به‌طوریکه بخشی از سانیا را «دبی شرقی» توصیف می‌کنند.

استراتژی جالب دو تشی برای مقابله با پلنگ

استراتژی جالب دو تشی برای مقابله با پلنگ

پلنگ اگر گرسنه باشه زخمی شدن را به جان خریده و تشی را شکار میکند.