آلمان از سال 2030 تمامی اتوبوس های خود را برقی می کند

آلمان از سال 2030 تمامی اتوبوس های خود را برقی می کند

آلودگی هوا تقریبا همه شهرها را به استفاده از اتوبوس های برقی واداشته است.

غواصان ایرانی در جستجوی کشتی‌های غرق شده در خلیج فارس

غواصان ایرانی در جستجوی کشتی‌های غرق شده در خلیج فارس

یک گروه از غواصان ایرانی ویدئویی از چند کشتی غرق شده در خلیج فارس تهیه کردند.