مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان
نتایج  1  تا  4  از  4  مورد 
مدیرکل محیط زیست خوزستان:

آلودگی هوای اهواز به بالاترین میزان در سال جاری رسید

کاهش شدید رطوبت خاک علت اصلی فعال شدن کانون های ریزگرد در اهواز