متصدی
نتایج  1  تا  10  از  13  مورد 

مشارکت مردم در ساماندهی زباله شمال کشور ضروری است

آمادگی سازمان حفاظت محیط زیست برای کمک به تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهرهای استان های ساحلی خزر
معاون سازمان محیط زیست خبر داد:

تعلیق فعالیت تعدادی آزمایشگاه متخلف

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

تشکیل اولین کارگروه حفاظت و احیای رودخانه های کشور در گیلان

تامین اعتبار مطالعاتی برای ٣ رودخانه مهم گیلان