آب شیرین کن
نتایج  1  تا  1  از  1  مورد 
سطح آب دریاچه ارومیه ۳۵ سانتی متر بالا آمد

۱۲۰ روستا در آذربایجان غربی در معرض شوری آب