تخریب جنگل‌ها
نتایج  1  تا  1  از  1  مورد 
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور:

توسعه زراعت چوب از تخریب جنگل‌ها جلوگیری می‌کند