گونه گیاهی و جانوری
نتایج  1  تا  3  از  3  مورد 
نتایج یک مطالعه در دانشگاه استکهلم نشان داد

انقراض گسترده گونه‌های گیاهی در ۲۵۰ سال اخیر

در گزارش تکان‌دهنده سازمان ملل منتشر شد

اعلام جرم‌ علیه رفتار انسان‌ها با کره زمین