جنگل تراشی
نتایج  1  تا  1  از  1  مورد 
مدیرکل زیستگاه‌ها و امور مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست:

جاده‌های فرعی به کمک قاچاقچیان چوب آمده‌اند