گرم شدن زمین
نتایج  1  تا  2  از  2  مورد 
هشدار نماینده سازمان ملل نسبت به گرمتر شدن کره زمین در سال جاری

جهان خشک می شود، اگر...