گرما
نتایج  1  تا  3  از  3  مورد 
هشدار نماینده سازمان ملل نسبت به گرمتر شدن کره زمین در سال جاری

جهان خشک می شود، اگر...