ارومیه
نتایج  1  تا  2  از  2  مورد 
شعار تاریخی مردم خوزستان در انتخابات 96

چرا مردم خوزستان هوای روحانی را داشتند؟