الکساندر کوزلوف
نتایج  1  تا  1  از  1  مورد 
گفت‌وگوی تلفنی وزیر محیط زیست روسیه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛

ابراز تمایل ایران و روسیه برای همکاری در جهت حفاظت از گونه‌های جانوری