مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
نتایج  1  تا  2  از  2  مورد 
صحبت های مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی پس از بازدید از انجمن پیشگیری سرطان

افزایش سرطان، نتیجه تخریب محیط زیست است

مصرف بی رویه کود، روند افزایشی عرضه سبزیجات گلخانه ای و ترویج استفاده از محصولات تراریخته از عوامل موثر در بروز انواع بیماری ها است