دریاچه بختگان
نتایج  1  تا  2  از  2  مورد 
سد سازی بی رویه، دریاچه بختگان را هم خشک کرد

بختگانِ خشک، همچنان میزبان پرندگان

برداشت بی‌رویه آب مهمترین عامل خشکی تالاب‌ها

تغییرات کاربری در خصوص تالاب‌ها نگران‌کننده است