ایران
نتایج  1  تا  2  از  2  مورد 
گزارشی از تأثیر جنگ و ادوات جنگی آمریکا بر آلودگی شدید آب، خاک، هوا و غذای عراقی‌ها

ارثیه جنگ عراق؛ ٣٧ عامل سرطان‌زا در هوای ایران