محمد باقر قالیباف
نتایج  1  تا  2  از  2  مورد 
وعده دولت و شهرداری برای کاهش آلودگی  هوا

حذف سوخت مازوت نیروگاه ها و افزایش سه برابری ظرفیت مترو