آذربایجان غربی
نتایج  1  تا  3  از  3  مورد 
رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد:

احیای کامل دریاچه ارومیه طی ۷ سال آینده

سطح آب دریاچه ارومیه ۳۵ سانتی متر بالا آمد

۱۲۰ روستا در آذربایجان غربی در معرض شوری آب