کد مطلب: 12932
  تاریخ انتشار:  1399/07/16 - 12:02


تداوم تخریب جنگل ها در جهان در پی نیاز به اراضی کشاورزی جدید

جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اعضای جامعه‎ ‎جهانی‎ ‎متعاهد‎ ‎به‎ ‎کنوانسیون‎ ‎های‎ ‎زیست محیطی،‎ ‎تمام‎ ‎مساعی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎‎‎برای‎ ‎حفاظت‎ ‎و‎ ‎صیانت‎ ‎از‎ ‎جنگل های‎ ‎کشور‎ ‎معمول‎ ‎داشته‎ ‎است.‏

رئیس سازمان جنگل‌ها در پیام خود به مناسبت بیست و پنجمین نشست بین‌المللی کمیته جنگل‌داری فائو ‏‏موسوم به ‏COFO۲۵‎‏ تاکید کرد: با توجه به پیش بینی های جمعیتی تا سال ‏‏۲۰۵۰ و نیاز به ۵۹۳ میلیون هکتار اراضی جدید ‏برای ‏کشاورزی، تداوم روند تخریب جنگل ها و به ‏موازات آن تخریب سرزمین در سطح هشدار دهنده ای ادامه خواهد ‏یافت.‏

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر مسعود منصور به مناسبت بیست و پنجمین ‏‏‏نشست بین‌المللی کمیته جنگل‌داری فائو که از۱۴ مهر آغاز شده است و تا ۱۸ مهر به صورت مجازی در رم برگزار می‌شود، ‏‏‏پیامی صادر کرد که در این نشست قرائت شد. ‏

منصور در این پیام ضمن قدردانی از برگزار کنندگان مراسم آورده است: «همه می دانیم جنگلها‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎اکوسیستم‎ ‎حیاتی،‎ ‎نقش‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎تاثیر‎ ‎گذاری‎ ‎بر‎ ‎زندگی‎ ‎بشر‎ ‎‎ ‎روی‎ ‎کره‎ ‎مسکون‎ ‎دارند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎‎نظر‎ ‎‎تنوع‎ ‎زیستی ‎پناهگاه‎ ‎‏۸۰‏‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎گونه‎ ‎های‎ ‎گیاهی‎ ‎و‎ ‎جانوری‎ ‎کره‎ ‎زمین‎ ‎است ‎همچنین‎ ‎معیشت‎ ‎‏۲۵‏‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎جمعیت‎ ‎جهان‎ ‎‎به‎ ‎‎اکوسیستم‎ ‎های‎ ‎جنگلی‎ ‎وابسته‎ ‎است و‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎بخش‎ ‎قابل‎ ‎توجه‎ ‎ای‎ ‎از جوامع بشری را به‎ ‎صورت‎ ‎مستقیم‎ ‎و‎ ‎‎غیر‎ ‎‎مستقیم‎ ‎تحت‎ ‎تاثیر‎ ‎قرارمی‎ ‎دهد.

‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اعضای جامعه‎ ‎جهانی‎ ‎متعاهد‎ ‎به‎ ‎کنوانسیون‎ ‎های‎ ‎زیست محیطی،‎ ‎تمام‎ ‎مساعی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎‎‎برای‎ ‎حفاظت‎ ‎و‎ ‎صیانت‎ ‎از‎ ‎جنگل های‎ ‎کشور‎ ‎معمول‎ ‎داشته‎ ‎است.‏‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎ارزیابی‎ ‎های ‏موجود، ایران جزو کشورای موفق در ‏‏زمینه‎ ‎توسعه‎ ‎جنگل‎ ‎و‎ ‎ارتقای ضریب امنیت‎ ‎غذایی‎ ‎است.‏‎»

در ادامه این پیام منصور با اشاره به اقدامات ‎دولت‎ ‎جمهوری‎ ‎‎‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎تحت‎ ‎عنوان‎ ‎طرح‎ ‎توقف‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎صنعتی‎ ‎از‎ ‎جنگلهای‎ ‎هیرکانی با هدف ‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎ابعاد‎ ‎حیاتی‎ ‎خدمات‎ ‎‎‎اکوسیستمی‎ ‎این‎ ‎جنگلها‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎از‎ ‎منظر‎ ‎تامین‎ ‎آب،‎ ‎حفظ‎ ‎خاک،‎ ‎بهداشت‎ ‎و‎ ‎سلامت،‎ ‎اکوتوریسم،‎ ‎تنوع‎ ‎زیستی‎ ‎و‎ ‎شاخص‎ ‎های‎ ‎‎توسعه‎ ‎‎پایدار‎ ‎ آورده است:« این اقدامات‎ ‎در‎ ‎نوع‎ ‎خود‎ ‎اقدامی‎ ‎اساسی‎ ‎و‎ ‎کم‎ ‎نظیر‎ ‎هستند.‎در همین راستا،‎ ‎کلیه‎ ‎عملیات‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎‎جنگل ها‎ ‎در‎ ‎‎سطحی‎ ‎بالغ‎ ‎بر یک میلیون‎ ‎هکتار بر اساس قانون‎ ‎متوقف شده و قرار است ‏طبق برنامه با رویکرد‎ ‎حفاظتی‎ ‎و‎ ‎‎حمایتی‎ ‎و‎ ‎بهره‎ ‎‎گیری‎ ‎از‎ ‎جنگلداری‎ ‎چند‎ ‎منظوره‎ ‎با‎ ‎تاکید‎ ‎بر‎ ‎مشارکت‎ ‎جوامع‎ ‎محلی‎ ‎مدیریت‎ ‎شود‎ .‎این‎ ‎اقدام‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎با‎ ‎مشارکت‎ ‎‎مراجع‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎‎مرتبط‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎الگویی‎ ‎مناسب‎ ‎در‎ ‎امر‎ ‎حفاظت‎ ‎و‎ ‎صیانت‎ ‎از‎ ‎جنگلهای‎ ‎طبیعی‎ ‎توسط‎ ‎سایر‎ ‎کشورها‎ ‎مورد‎ ‎الگو‎ ‎‎برداری‎ ‎قرار‎ ‎گیرد‎.‎

راهبرد‎ ‎سازمان‎ ‎جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در افق بیست ساله، بازسازی اکوسیستم های جنگلی، ‏با در نظر گرفتن ‏‏جوامع انسانی به عنوان بخشی از اکوسیستم است. در این ارتباط می توان به اقداماتی در ‏جهت اصلاح قوانین و مقررات ‏برای ‏ارتقای حفاظت و جلوگیری از تغییر هر گونه کاربری جنگل های ‏طبیعی، توجه به تنوع بخشی منابع مالی، توسعه ‏مشارکت ‏مردمی و ترویج استفاده از انرژی های نو با ‏هدف کاهش مصرف چوب اشاره کرد.‏‎ ‎از جمله اقدامات موفق ایران در ‏دهه اخیر، ‏توجه به توسعه جنگل ‏و جنگلکاری با گونه های بومی و چند منظوره جنگلی با مشارکت جوامع محلی است که ‏نقش بسیار ‏مهمی ‏در موفقیت توسعه پوشش جنگلی در سال های اخیر داشته است همچنین توجه به توسعه زراعت ‏چوب با ‏استفاده از گونه‌های سریع ‏الرشد سازگار به شرایط شوری و خشکی و با استفاده از پساب ها، ‏توانسته بخشی از نیازهای ‏چوبی ایران را تامین کند.‏‎ ‎‎جنگلکاری شهری و حومه شهری و توسعه پوشش ‏درختی در حاشیه و داخل شهرها برای ایجاد ‏فضای مناسب، کاهش آلودگی ‏هوا و افزایش سطح سرانه ‏فضای سبز هر ایرانی در دستور کار است.‏» ‎

رییس سازمان جنگل ها اضافه کرده است: «علیرغم‎ ‎تمامی‎ ‎اقدامات‎ ‎سازنده‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎های‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎توسط‎ ‎جامعه‎ ‎جهانی‎ ‎در‎ ‎دو‎ ‎دهه‎ ‎گذشته‎ ‎جهت‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎تخریب‎ ‎جنگل‎ ‎ها‎ ‎‎و‎ ‎‎جنگل‎ ‎زدایی، به نظر می رسد با توجه به پیش بینی های جمعیتی تا سال ‏‏۲۰۵۰ و نیاز به ۵۹۳ میلیون هکتار اراضی جدید ‏برای ‏کشاورزی، تداوم روند تخریب جنگل ها و به ‏موازات آن تخریب سرزمین در سطح هشدار دهنده ای ادامه خواهد ‏یافت.‏

لذا مدیریت منابع پایه حیاتی آب و خاک و پوشش گیاهی و برنامه ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب در حوزه های ‏بالادست و ‏‏پایین دست، حفاظت از تنوع زیستی و تعادل بخشی اکوسیستم ها و مقاوم سازی زیست بومهای ناپایدار و ‏شکننده بویژه ‏جنگل ها، ‏تالاب ها و حوضه های حساس به فرسایش بادی و آبی، کشاورزی هوشمند و حفاظتی متکی به ‏اصول بهره وری و ‏دانش و ‏روشهای کم آب بر و پیاده سازی الگوهای مدیریت پایدار سرزمین با استفاده از دانش بومی ‏و ترکیب آن با فناوری های ‏نوین با ‏مشارکت جوامع محلی و تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی روستایی و عشایری با ‏ایجاد ارزش افزوده زنجیره مواد خام ‏و ایجاد ‏مشاغل سبز، بخشی از راهکارهای تعدیل اثرات این پدیده محسوب ‏می شوند.

وی با اشاره به پیشروی بیابان ها آورده است: «امروزه پیشروی بیابان ها در جهان به دلیل دخالت های انسانی و از سویی تغییرات اقلیمی، امنیت حیاتی را ‏در مراکز جمعیتی ‏تهدید ‏می کند. از این رو توجه به دستورالعمل های سازگاری با تغییرات اقلیمی برای ‏مدیریت جنگل ها از ضروریات به شمار ‏می رود.‏‎ ‎‎تخریب سرزمین و خشکسالی سبب شده تا برخی از شهرها و مناطق جمعیتی در ایران از طوفان های گرد و غبار ‏که منشا آن ها ‏عمدتا در کشورهای همسایه ایران قرار ‏دارد، متاثر شود.‏‎ ‎گرد و غبار حتی اکوسیستم های جنگلی در غرب ایران را ‏تحت تاثیر قرار ‏داده است.‏‎ ‎پدیده ‏گرد و غبار دارای ابعاد جهانی، منطقه ای و محلی است که تأثیرات چند وجهی را در حوزه ‏زیست ‏محیطی، ‏بهداشتی، امنیت غذایی، ساختارهای زیربنایی و منابع پایه حیاتی بر جا گذاشته است.»

منصور در ادامه این پیام اقدام ارزنده و به ‏موقع فائو در تهیه و تدوین پروژه همکاری فنی "تسریع‎ ‎سرمایه‎ ‎گذاری‎ ‎و‎ ‎اقدامات‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎ارتقای‎ ‎تاب‎ ‎‎آوری‎ ‎بخش‎ ‎کشاورزی‎ ‎در‎ ‎‎برابر‎ ‎توفان های‎ ‎ماسه‎ ‎و‎ ‎گرد‎ ‎و‎ ‎غبار فائو در منطقه ‏خاور نزدیک و شمال آفریقا که با هدف مقابله با ‏ریز گرد ها، تقویت کشاورزی‎ ‎‎پایدار‎ ‎و‎ ‎هوشمند در برابر‎ ‎تغییرات‎ ‎اقلیمی، مدیریت‎ ‎پایدار‎ ‎منابع‎ ‎آب‎ ‎و‎ ‎خاک و توسعه راهبرد‎ ‎‎های‎ ‎کاهش‎ ‎ریسک بلایای‎ ‎طبیعی‎ ‎بوده ‏‏است، تشکر کرد.‏

وی تاکید کرد: «معهذا برون رفت از این بحران نیازمند اتخاذ راه حل جامع، سیستماتیک و هدفمند در مدیریت و کاهش اثرات گرد و ‏غبار ‏مستلزم ‏روندیابی و آینده نگری در فعل و انفعالات محیط‌های طبیعی و انسانی در مناطق مختلف جغرافیایی جهان ‏همراه با ‏پایش مستمر و ‏استقرار سیستم‌های هشدار اولیه و اشتراک گذاری اطلاعات فیمابین کشورهای متأثر از این ‏پدیده به ویژه ‏منطقه خاورمیانه و ‏غرب آسیا است‎«.‎
 
منصور در پایان پیام خود آورده است: «جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎تداوم‎ ‎این‎ ‎روند،‎ ‎ضمن‎ ‎اعلام‎ ‎مراتب‎ ‎آمادگی‎ ‎برای همکاری با کشورهای ‏جهان با مشارکت ‏‏سازمان های بین المللی مسئول بویژه فائو در زمینه مدیریت پایدار منابع طبیعی خاصه مقابله با پدیده ‏گرد و غبار که ابعاد ‏انسانی، ‏اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را بر جهان تحمیل کرده است، از هر گونه ابتکار عمل ‏جهت تدوین راهبرد و ‏نقشه راه برون ‏رفت از معضل کنونی و توافق بر یک برنامه عمل جامع در راستای تحقق ‏مدیریت پایدار جنگل ها استقبال ‏می کند.‏»

انتهای پیام

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:* 
پست الکترونیکی:* 
متن نظر: * 
کد امنیتی:* 

  
آخرین اخبار منابع طبیعی و آب