آرشیو
محدوده زمانی را مشخص نمایید

نتایج  311  تا  311  از  311  مورد 
کروناویروس انتشار گازهای گلخانه‌ای را در چین کاهش داد

کروناویروس انتشار گازهای گلخانه‌ای را در چین کاهش داد

4 اسفند 1398

شیوع کروناویروس میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین را یک چهارم کاهش داد.