کد مطلب:15841
تاریخ انتشار:7 اسفند 1399 ساعت 21:46
چاپ چاپ

نخستین اتوبوس برقی کشور در راه است

اتوبوس برقی کشور در راه است.

شرکت عقاب افشان با همکاری گروه مپنا اولین اتوبوس برقی کشور را با نام شتاب بزودی وارد عرصه حمل و نقل می‌کند.


https://www.mohitzist.ir/fa/content/15841