کد مطلب:611
تاریخ انتشار:22 مهر 1392 ساعت 00:25
چاپ چاپ

قطع درختان جنگل نور مازندران

آرش یکی از مخاطبان با ارسال فیلمی کوتاه از مسوولان خواسته است نسبت به قطع درختان جنگل نور مازندران حساسیت بیشتری نشان دهند.
http://www.mohitzist.ir/fa/content/611