کد مطلب:5728
تاریخ انتشار:18 دی 1398 ساعت 10:30
چاپ چاپ

سوختن ۵ میلیون هکتار و آسیب به نیم میلیارد جانور در استرالیا!

آتش سوزی در استرالیا ویران کننده است و بحران همچنان ادامه دارد.

آتش سوزی در استرالیا ویران کننده است و بحران همچنان ادامه دارد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، صندوق جهانی طبیعت (WWF) اعلام کرد: بیش از 5 میلیون هکتار از اراضی استرالیا سوخته و این میزان همچنان رو به افزایش است. این رقم معادل یک پنجم کل انگلیس است.

نیم میلیارد از جمعیت پستانداران ، پرندگان و خزندگان این منطقه آسیب دیده اند ، از جمله حدود 30 درصد از کل جمعیت کوآلا در این منطقه.

انتهای پیام


http://www.mohitzist.ir/fa/content/5728