کد مطلب:503
تاریخ انتشار:28 شهریور 1392 ساعت 13:10
چاپ چاپ

آتش سوزی در پارک ملی گلستان مهار شد

آتش سوزی که از صبح چهارشنبه 27 شهریور ماه در پارک ملی گلستان آغاز شده بود بامداد پنجشنبه مهار شد.
http://www.mohitzist.ir/fa/content/503