کد مطلب:4820
تاریخ انتشار:11 شهریور 1398 ساعت 15:50
چاپ چاپ

حیواناتی که با آن‌ها زیسته‌ایم

هزاران سال است که انسان‌ها و حیوانات با هم زندگی کرده‌اند و بین آنها "نیاز متقابل" شکل گرفته است.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، هزاران سال است که انسان‌ها و حیوانات با هم زندگی کرده‌اند و بین آنها "نیاز متقابل" شکل گرفته است.


http://www.mohitzist.ir/fa/content/4820