کد مطلب:26804
تاریخ انتشار:6 آذر 1402 ساعت 14:22
چاپ چاپ

ارتباط تنگاتنگ استفاده از فناوری‌های سبز و مدیریت منابع آلاینده

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ارتباط تنگاتنگ حوزه اجرایی و علمی - تخصصی استفاده از فناوری‌های سبز را در مدیریت منابع آلاینده و کاهش مشکلات محیط زیستی مورد تاکید قرار داد.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ارتباط تنگاتنگ حوزه اجرایی و علمی - تخصصی استفاده از فناوری‌های سبز را در مدیریت منابع آلاینده و کاهش مشکلات محیط زیستی مورد تاکید قرار داد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، حلیاسادات حسینی در نخستین نشست علمی - تخصصی با عنوان فناوری‌های نوین سبز که در منطقه ١٣ برگزار شد، گفت: استفاده از فناوری‌های نو پیونددهنده توسعه پایدار و زیست پذیری مطلوب شهری است اما متاسفانه هنوز نگاه واحدی بر مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار برای کاهش آلودگی‌ها در کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تحول رو به توسعه باید بر تکیه بر فناوری‌های سبز و دوستدار محیط زیست صورت گیرد، اظهارکرد: معتقدم هر اتفاقی که برای هر منبعی بیفتد، وقتی یک پای آن فناوری سبز و دوستدار محیط زیست است، محصول آن نیز دوستدار محیط زیست خواهد بود.

حسینی ادامه داد: وقتی صحبت از محیط زیست و رفع چالش‌ها می‌کنیم هیچگاه به چرخه حیات محصولات تولیدی از فناوری‌ها دقت نمی‌کنیم این در حالیست که اگر چرخه حیات هر فناوری را مدیریت کنیم قطع به یقین آن فناوری کاهش پیامدهای منفی محیط زیست را در پی دارد.

به گفته وی در محیط زیست چهار فناوری به عنوان فناوری دوستدار محیط زیست شناخته می‌شود که فناوری انرژی، فناوری‌های اطلاعاتی ، فناوری اطلاعات جغرافیایی و فناوری ارتباطی را شامل می‌شود، بدون شک استفاده از هر کدام به ما در کاهش معضلات محیط زیستی و تصمیمات مدیریتی کمک خواهند داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران حسینی یادآور شد: روش های زیادی از قبیل هوش مصنوعی ، اینترنت اشیا و....برای کاهش منابع آلاینده استفاده شده اما توسعه فناوری های نوین باید با حمایت و توان‌افزایی همه حوزه‌ها در توسعه پایدار محیط زیست محقق شود.

انتهای پیام


http://www.mohitzist.ir/fa/content/26804