کد مطلب:26776
تاریخ انتشار:27 آبان 1402 ساعت 14:08
چاپ چاپ

ارتباط تنگاتنگ استفاده از فناوری‌های سبز و مدیریت منابع آلاینده

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر ارتباط تنگاتنگ حوزه اجرایی و علمی - تخصصی استفاده از فناوری‌های سبز در مدیریت منابع آلاینده و کاهش مشکلات محیط زیستی تاکید کرد.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر ارتباط تنگاتنگ حوزه اجرایی و علمی - تخصصی استفاده از فناوری‌های سبز در مدیریت منابع آلاینده و کاهش مشکلات محیط زیستی تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، حلیاسادات حسینی در نخستین نشست علمی - تخصصی با عنوان فناوری‌های نوین سبز که در منطقه ١٣ برگزار شد، گفت: استفاده از فناوری‌های نو، پیونددهنده توسعه پایدار و زیست‌پذیری مطلوب شهری است اما متاسفانه هنوز نگاه واحدی بر مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار برای کاهش آلودگی ها در کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تحول رو به توسعه باید بر تکیه بر فناوری‌های سبز و دوستدار محیط زیست صورت گیرد، اظهارکرد: معتقدم هر اتفاقی که برای هر منبعی بیفتد، وقتی یک پای آن فناوری سبز و دوستدار محیط زیست باشد، محصول آن دوستدار محیط زیست خواهد بود.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: وقتی صحبت از محیط زیست و رفع چالش‌ها می کنیم هیچ گاه به چرخه حیات محصولات تولیدی از فناوری‌ها دقت نمی‌کنیم این در حالیست که اگر چرخه حیات هر یک فناوری‌ها را مدیریت کنیم، قطع به یقین آن فناوری کاهش پیامدهای منفی محیط زیست را در پی خواهد داشت.

به گفته وی در محیط زیست چهار فناوری به عنوان فناوری دوستدار محیط زیست شناخته می‌شود که فناوری انرژی، فناوری اطلاعاتی ، فناوری اطلاعات جغرافیایی و فناوری ارتباطی را شامل می‌شود. بدون شک استفاده از هر کدام به ما در کاهش معضلات محیط زیستی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی کمک خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران حسینی یادآور شد: روش‌های زیادی از قبیل هوش مصنوعی ، اینترنت اشیا و....برای کاهش منابع آلاینده استفاده شده است اما توسعه فناوری‌های نوین باید با حمایت و توان افزایی همه حوزه‌ها در توسعه پایدار محیط زیست محقق شود.

انتهای پیام


http://www.mohitzist.ir/fa/content/26776