کد مطلب:22540
تاریخ انتشار:1 بهمن 1401 ساعت 17:44
چاپ چاپ

تبعات استفاده نادرست از منابع محیط زیست

در این همایش از طرح‌های ارزشگذاری اقتصادی منابع پایه پنج استان منتخب کرمان، کردستان، خراسان جنوبی، قزوین و لرستان رونمایی خواهد شد.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در راستای اجرای مفاد مرتبط در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، سند ملی آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی از برگزاری نخستین همایش ملیجایگاه ارزش خدمات بوم سازگان در نظام برنامه ریزی کشور در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، نورالله مرادی اظهارکرد: بهره‌برداری اصولی یا نادرست از محیط‌ زیست، حفظ یا تخریب آن به تصمیمات انسان بستگی دارد. از آنجا که در بسیاری موارد، تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه علمی در خصوص استفاده از منابع محیط‌زیستی، منجر به تخریب بوم‌سازگان، تهی‌سازی منابع و حصول حداقل منفعت مورد انتظار شده است، برآورد ارزش خدمات بوم‌سازگان می‌تواند نقطه عطفی در مباحث مدیریت و برنامه‌ریزی فضایی سرزمین تلقی شود.

 وی افزود: با توجه به نیازهای روبه رشد کشور به تولید از یک سو و ضرورت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از سوی دیگر ارزشگذاری منابع پایه محیط‌ زیست و خدمات بوم‌سازگان می‌تواند به عنوان ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری، زمینه لازم را برای یکپارچه‌سازی نظام برنامه‌ریزی توسعه با اصول و الزامات زیست‌محیطی را فراهم آورد.

 معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ارزش ریالی به‌روز منابع محیط‌ زیستی که قابلیت مقایسه با منافع ریالی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه را دارد، منجر به پیوند خوردن اهداف اقتصادی و ملاحظات محیط‌زیستی خواهد شد، اظهارکرد: لحاظ نشدن این ارزش‌ها در برنامه‌ریزی‌ها با غیر واقعی نشان دادن تحلیل هزینه – فایده اجرای طرح‌های مذکور، سبب ارجحیت یافتن اهداف توسعه بر اهداف حفاظت محیط‌زیست در فرایند تصمیم گیری و برنامه‌ریزی می‌شود.

مرادی مدیران، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان و دانشگاهیان و فعالان حوزه محیط زیست را مخاطبان اصلی همایش برشمرد و افزود: افزایش اثربخشی پژوهش‌های محیط‌زیستی دانش بنیان، همسوسازی و هم‌رسانی دو مقوله حفاظت محیط‌زیست و توسعه، تبیین اهمیت نقش برآورد هزینه‌های محیط‌زیستی توسعه در نظام پیشگیری و جبران خسارت، به کارگیری نتایج ارزشگذاری منابع محیط‌ زیستی در آمایش سرزمین، طرح‌های پرداخت برای خدمات بوم‌سازگان و مدیریت بهینه منابع به ویژه در اولویت‌بندی و انتخاب مناطق تحت مدیریت سازمان، استقرار حسابداری سبز و بسیاری موارد دیگر از اهم اهداف برگزاری این رویداد هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این همایش از طرح‌های ارزشگذاری اقتصادی منابع پایه پنج استان منتخب کرمان، کردستان، خراسان جنوبی، قزوین و لرستان رونمایی خواهد شد.

انتهای پیام


http://www.mohitzist.ir/fa/content/22540