کد مطلب:14232
تاریخ انتشار:29 آبان 1399 ساعت 15:54
چاپ چاپ

گشت و گذاری در میراث فرهنگی جهان در ۷۵ سال یونسکو

۱۸ تیر ۱۳۹۶ یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در فهرست جهانی یونسکو جای گرفت.

۱۸ تیر ۱۳۹۶ یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در فهرست جهانی یونسکو جای گرفت.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، سازمان یونسکو در سال ۲۰۲۰ هفتاد و پنجمین سالگرد بنیان‌گذاری‌ خود را جشن می‌گیرد. یکی از دستاوردهای مهم این سازمان فهرست میراث جهانی بشر است که در حال حاضر بیش از هزار مکان در ۱۷۰ کشور را شامل می‌شود.


http://www.mohitzist.ir/fa/content/14232