کد مطلب:11460
تاریخ انتشار:5 مرداد 1399 ساعت 00:10
چاپ چاپ

تولد لاک پشت نادر زرد

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، این لاک پشت کوچک زرد رنگ که گونه‌ای نادر به حساب می‌آید در هند متولد شده است.

http://www.mohitzist.ir/fa/content/11460